Przepisy -

Kredyty gotówkowe 

pozyczki kredytyKredyt gotówkowy jest pożyczką w formie gotówki, otrzymywaną na wniosek klienta banku na określony czas. Kredy spłacany jest w ustalonej liczbie rat. Udzielany jest na podstawie zdolności kredytowej. Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie."

Na co powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na kredyt gotówkowy?
Odpowiednia wysokość raty, pozwalająca na swobodną spłatę, bez obciążania budżetu domowego. Aby ustalić dogodną dla siebie ratę, należy dobrze zapoznać się z ofertami różnych banków i porównać oferowane warunki.
Przyjrzyjmy się także kwestii oprocentowania. Oprocentowanie to cena kredytu. Im wyższe mamy zarobki tym niższe oprocentowanie może nam zaoferować bank. Jeśli nasze zarobki są niskie musimy liczyć się z tym, że zapłacimy większe oprocentowanie.
Jednak banki, które oferują najniższe procentowanie wcale nie muszą jednocześnie oferować najtańszego kredytu. Często dochodzą jeszcze koszty ubezpieczenia kredytu. Zaletą jest to, że ubezpieczenie jest dobrowolne, to zależy od nas czy chcemy ubezpieczyć kredyt czy nie. ubezpieczenie gwarantuje nam, że gdy utracimy zdolność kredytową, bank nie będzie żądał od nas zwrotu pieniędzy. Koszty pokryje ubezpieczyciel
Okres spłaty kredytu. Czym dłuższy okres kredytu tym lepiej dla osób o niskich zarobkach. Im dłuższy okres spłaty tym więcej pieniędzy możemy dostać.

 

 

Poręczenie kredytu

pozyczki kredytyCo to oznacza? Poręczenie kredytu jest umową, na mocy której osoba, która poręcza kredyt (poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela (np. banku) spłacić dług w przypadku gdy kredytobiorca tego zobowiązania nie dopełnił.
O czym należy pamiętać poręczając kredyt?
Należy przede wszystkim dokładnie zapoznać się z umową, szczególnie z zapisem dotyczącym zakresu odpowiedzialności jaką ponosi żyrant
Warto zaznaczyć w umowie, że za spłatę kredytu poręczający jest odpowiedzialny dopiero w sytuacji, gdy egzekucja wobec kredytobiorcy nie przyniosła skutków.
Dobrze jest także zastrzec, że jako żyrant chcemy być powiadamiani przez bank o opóźnieniach, zwłoce w spłacie kredytu, za który poręczamy
Należy pamiętać, że udzielając poręczenia będzie to wpływać negatywnie na ocenę twojej zdolności kredytowej, gdyż dane poręczyciela dostarczane są do Biura Informacji Kredytowej.
Jeżeli nie spłacimy długu kredytobiorcy, gdy ten się nie wywiąże z umowy możemy być wpisani do rejestru dłużników banku.
Śmierć kredytobiorcy niestety nie zwalnia z zapłaty długu poręczyciela
Poręczycielowi, który spłacił kredyt przysługuje tak zwane „roszczenie regresowe". Oznacza to, że żyrant może odzyskać od nierzetelnego kredytobiorcy pieniądze równe wysokości długu, który spłacił

 

 

Kredyty walutowe - zalety i wady

pozyczki kredytybanki w polsce oferują nie tylko tradycyjne kredyty gotówkowe, ale także kredyty walutowe, , czyli jak sama nazwa wskazuje - w obcych walutach. Oznacza to, że rozliczenie między bankiem, a klientem odbywa się w złotówkach, ale z uwzględnieniem kursu danej waluty obcej. Najczęściej dotyczy to franków szwajcarskich, euro czy dolarów amerykańskich.
Jakie są zalety kredytu w walucie obcej?
Niewątpliwie najważniejszą zaletą takiego kredytu jest znacznie niższe oprocentowanie w stosunku do kredytu zaciągniętego w złotówkach
Możemy uzyskać większy kredyt
Mamy możliwość spłacania niższych rat kredytu
Co jest wadą kredytu walutowego?
Podstawową wadą jest tak zwane ryzyko walutowe, to znaczy, że kurs danej waluty może stracić na wartości. Przykładowo, w momencie gdy bierzemy kredyt wartość waluty w przeliczeniu na złotówki wynosi 3 zł, a w każdej chwili może wzrosnąć do 6 zł. Wtedy niestety spłacamy dwa razy więcej. Dlatego decydując się na kredyt w obcej walucie, należy wybrać jak najbardziej stabilną walutę, aby tego uniknąć.
Jednak istnieje jedno rozwiązanie, które może tą wadę wyeliminować. Jest to przewalutowanie kredytu. Operacja ta polega na przeliczeniu kwoty jaka pozostała do spłaty na złotówki. Inaczej mówiąc, możemy po prostu wycofać się ze spłaty kredytu w obcej walucie, kiedy zauważymy, bądź spodziewamy się wysokiego spadku wartości waluty.

 

 


Lista tematów: