Przepisy -

Kredyty studenckie

 

Kredyt studencki jest doskonałą inicjatywą dla studentów i doktorantów uczelni wyższych. Udzielany jest na podstawie Ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (z późniejszymi zmianami). Zaciągnięcie takiego kredytu to bardzo dobry sposób na pozyskanie środków pieniężnych, które umożliwią finansowanie nauki. Kredyty studenckie kierowane są głównie do osób najbiedniejszych, które posiadają niewystarczające środki na kontynuację, bądź rozpoczęcie nauki. O kredyt mogą ubiegać się zarówno studenci uczelni państwowych jak i prywatnych. Warunkiem uzyskania kredytu jest wiek nieprzekraczający 25 lat.

 

Zasady ogólne:

  • Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy roku akademickiego w ratach wynoszących 600zł

  • Podczas studiów i 2 lata po zakończeniu nie płacimy rat i odsetek

  • Naliczanie oprocentowania (zazwyczaj ok 2%) rozpoczyna się dopiero w momencie spłaty kredytu

  • Aby otrzymać kredyt należy przedstawić zabezpieczenie (najczęściej jest to poręczenie przez rodziców studenta)

  • Istnieje określona kwota dochodu na osobę w rodzinie, która gdy jest przekroczona dyskwalifikuje studenta do przydzielenia kredytu

Jakie banki oferują kredyty studenckie?

  • PKO bank Polski SA

  • bank PEKAO S.A.

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

  • SGB Bank S.A.

 


Lista tematów: